Biddinghuizen Centrum

Biddinghuizen
Noord
Oude gedeelte
Zuid


Postkantoor
Baan 28
tel 331676

Kerkcentrum "de Voorhof"
Akkerhof 3
tel 331307

Busstation
Plein

O.B.School de Akkerwinde
Akkerhof 1
tel 331502

P.C. School "de Tamarisk" loc. Boshof
Boshof 20
tel 331519

R.K.School de Wingerd
Kopakker 30
tel 331329

Gymnastieklokaal
Sportlaan

Zwembad " de Alk" en Midgetgolf
Sportlaan 4
tel 332282

Dierenpark "Scharrelberg"
Parksingel

Dorpshuis "het Koetshuis"
Baan 33
tel 331122

De straten

Biddinghuizen