Startpagina voor Biddinghuizen
Biddinghuizen
  Home
  Bewoners
  Foto's 40 jaar
  Foto's
  Gemeente Dronten
  Onderwijs
  Religie in Dronten
  Politiek in Dronten
  Geschiedenis Flevo
Informatie
  Agenda
  Nieuws
  Zoek nieuws-archief
  Persberichten
Plattegrond
  Kaart
  Straten
Bedrijven
  Algemeen
Toerisme
  Uitgaan
  Vakantie
Verenigingen
  Verenigingen
Gezondheid
  Dierenverzorging
  Gezondheidszorg
  Body & Mind
  Ziekenhuizen
Overige
  Cursus HTML
  Euro-koersen
  Eeuwige-kalender
  Weer Biddinghuizen

  E-Mailadres

Flevokids: kleurplaten kerst

INFORMATIE

Laatste Nieuws
Agenda
Persberichten
Heeft u nog een item voor het nieuws of een persbericht
mail het dan door.
Wilt u zelf meepraten over zaken in Dronten of Flevoland,
dat kan in de Nieuwsgroepen van Flevoland

Hospice Dronten zoekt vrijwilligers
Datum: 22 Februari 2021

Het Hospice Dronten zoekt vrijwilligers die gastheer, gastvrouw of zorgvrijwilliger willen worden. Dit hospice biedt mensen in de laatste levensfase zowel thuis ondersteuning als op locatie, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken, zoals het bieden van hulp bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers.

Hart voor een ander
Vanwege natuurlijk verloop van vrijwilligers zoekt het hospice jaarlijks 15 tot 20 nieuwe mensen. Je hoeft geen zorgachtergrond te hebben, maar wel kunnen zorgen voor gasten. En je moet er ruimte voor in je hoofd hebben en natuurlijk hart voor een ander, legt Lydia van Renselaar uit. Zij is manager bij het Hospice Dronten.

Aanmelden
Om meer informatie te krijgen over wat het vrijwilligerswerk in het hospice inhoudt, kun je meedoen aan de informatie-avond op 11 maart om 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail.

Geïnteresseerden kunnen op 11 maart meedoen aan een digitale informatieavond, via Zoom.

Intelligente camera Buitenring controleert 4 weken lang op bellen achter het stuur
Datum: 22 Februari 2021

Automobilisten die achter het stuur zitten te bellen of appen, kunnen sinds vorige week een boete op de mat verwachten als ze over de Buitenring (N702) bij Almere rijden. Langs de provinciale weg is een intelligente camera geplaatst die ook schuin in passerende auto's kan kijken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) signaleert de camera zelf of een bestuurder mogelijk met zijn of haar telefoon bezig is. In dat geval worden foto's doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Daar wordt door een medewerker beoordeeld of een bestuurder daadwerkelijk zit te bellen of op een ander manier is afgeleid van het verkeer. Als dat zo is, wordt er een boete van 240 euro opgelegd.

Afkomstig uit Australië
Het OM heeft drie camera's van dit type uit Australië geïmporteerd. Twee ervan staan doorgaans op viaducten boven snelwegen. De derde camera wordt langs verschillende provinciale wegen ingezet en staat nu tot half maart langs de Buitenring. Volgens het OM gaat het nog om een pilot. Zo wordt nog bekeken hoe lang de camera's op 1 locatie effectief blijven en hoeveel tijd het gemiddeld kost om ze ergens te plaatsen. Op termijn zullen volgens het OM meer camera's worden gekocht en ingezet.

De camera kan schuin in de auto kijken. Foto: Openbaar Ministerie.

Niet vasthouden, toch een overtreding
Tijdens de pilot wordt ook de juridische kant van het systeem getoetst. Wanneer iemand het niet eens is met de opgelegde boete, kan dit leiden tot rechtszaken. Een bestuurder uit Dronten vocht onlangs bijvoorbeeld een boete voor bellen achter het stuur aan, omdat hij zijn toestel niet in de hand had, maar op zijn been had liggen. Het OM stelt dat een automobilist ook in dat geval afgeleid is. De beroepsprocedure over deze boete loopt nog, maar in afwachting daarvan heeft de Drontenaar de boete volgens het AD al wel moeten betalen.

Er zijn ook gevallen bekend, waarbij bellers hun telefoon in een hoofddoek hadden gestoken, of met hun hoofd op de schouder klemden. In al dat soort gevallen vindt het OM dat er sprake is van afleiding in het verkeer. Volgens het OM speelt bij 1 op de 3 ongevallen in het verkeer afleiding een rol.

Camera's zeer effectief
Dat de camera's hun werk goed doen, is volgens het OM in de testperiode al ruimschoots gebleken. Tijdens een bepaalde testdag werden met twee camera's 400 overtredingen gesignaleerd. Hierbij is er langs een drukke N-weg voor 24 uur gemeten en op een locatie op een viaduct boven een snelweg is er 6 uur gemeten.

Woonhuizen in Oosterwold voor ouderen met geheugenproblemen
Datum: 22 Februari 2021

Almere Oosterwold krijgt twee nieuwe woningen voor 40 ouderen met geheugenproblemen. Amado Zorg gaat daar voor deze mensen zorgen. De bedoeling is dat de huizen in de zomer van 2022 klaar zijn.

Naast de woonhuizen komt er ook een theehuis op het terrein. Dat wordt ook toegankelijk voor buurtbewoners. Op het terrein komt verder een woonvorm voor twaalf jongeren met een verstandelijke beperking. De woonhuizen gaan bestaan uit appartementen, allemaal op de begane grond omring door een grote tuin.

Amado Zorg heeft in de provincie nog twee andere woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen. In Noordoostpolder gaat het om een voorziening voor dertien ouderen en in Dronten voor 23 ouderen.

Een impressie van de nieuwe woonvoorziening van bovenaf:

Bouw tweede multifunctionele gebouw ligt op schema
Datum: 22 Februari 2021

De bouw van het tweede multifunctionele gebouw (MFG2) in Biddinghuizen verloopt ondanks de coronacrisis voorspoedig. De verbouwing van de kerk is afgerond en sinds kort zit het dak op de nieuwe sporthal.

Het is de bedoeling dat in de accommodatie bijna alle sociale activiteiten van het dorp gaan plaatsvinden. In de sportzaal kunnen alle sporten op wedstrijdniveau beoefend worden. Naast het sportgedeelte komen er vergaderruimtes, een jeugdhonk en een restaurant. Party Centrum Slump gaat MFG2 runnen.

Jarenlang proces
Het project is bedacht en uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Het duurde lang voordat met de bouw van MFG2 begonnen kon worden. De eerste plannen voor een multifunctioneel centrum stammen uit 2006. Dat centrum werd uiteindelijk opgedeeld in twee gebouwen. In 2013 werd MFG1 gerealiseerd. Dit is een gezamenlijk onderkomen voor drie basisscholen, de bibliotheek en de kinderopvang. MFG2 moest een vervangend onderkomen worden voor het dorpshuis, kerkcentrum De Voorhof en de gymzaal aan de Sportlaan.

De weg naar MFG2 was niet makkelijk. Zo bleek in 2015 dat de plannen duurder waren dan geraamd en was er protest tegen de sloop van De Voorhof, het kerkgebouw. Uiteindelijk zette de gemeenteraad in 2019 het sein op groen voor de bouw van MFG2.

Opening in september
Voor de financiering van de bouw wordt gebruikgemaakt van subsidies, fondsen en er is een lening afgesloten. Het totale bedrag voor de bouw is 4,8 miljoen euro. In september gaat de accommodatie open voor gebruik en moet het een bruisende plek worden, centraal in het dorp.

Rechter beslist over 'woning waarin je niet mag wonen'
Datum: 22 Februari 2021

De gemeente Dronten houdt een probleem in stand dat ze zelf heeft gecreëerd. Dat zegt Joris Heemskerk uit Biddinghuizen. Heemskerk kocht een woning die op papier niet bestaat.

Het probleem van het huis van Heemskerk is dat het op een erf gebouwd is waar ook een andere woning staat. Dat mag niet van de gemeente Dronten. Wat het verhaal bijzonder maakt, is dat de woning van Heemskerk er al sinds 2004 staat, met toestemming van diezelfde gemeente. De toenmalige eigenaar van de boerderij wilde een nieuw groot huis bouwen op zijn erf. In vergelijkbare situaties wordt het oude huis dan afgebroken, maar in dit geval gebeurde dat niet. Het oude huis werd een gastenverblijf.

Fout in administratie
Maar dan gaat het gelijk mis. Ondanks de bouwvergunning voor de 'nieuwe' woning blijft ook de oude woning op papier een 'woonhuis'. Er gaan al vrij snel twee verschillende gezinnen wonen.

Dit wordt pas duidelijk in 2010 als het nieuwe huis per executie wordt verkocht. De gemeente grijpt in en vanaf dat moment wordt alleen het oude huis bewoond. Het nieuwe huis staat zeven jaar leeg. Te verpauperen. Dan koopt Heemskerk het pand.

Ik zag het als een uitdaging. Het huis stond leeg, je kon het amper nog zien door alle bramenstruiken. Ik dacht dat ik er met een goed gesprek met de gemeente wel uit zou komen. Het kan toch niet zo zijn dat een nieuw groot huis leeg blijft staan, vertelt Heemskerk.

Maar dat valt tegen: De gemeente wil niet dat er gewoond wordt. De oude woning is wat haar betreft de enige woning op het erf. Daar woont al iemand, dus Heemskerk moet weg. Maar dat slaat echt nergens op. Er is een bouwvergunning afgegeven voor een woonhuis. Ik woon dus gewoon in een normaal huis!

Rechter moet beslissen
Deze week staan de gemeente en Heemskerk voor de rechter. Al vaker stonden ze tegenover elkaar, maar deze keer beroept de gemeente zich erop dat er geen twee huishoudens op één perceel mogen wonen. Ik word er een beetje moe van en weet zeker dat de rechter mij in het gelijk stelt. Volgens mij weet de gemeente dat ook, dus ze proberen op andere manieren mij dwars te zitten. Zo hebben ze mijn jacuzzi in de tuin als illegaal bouwwerk bestempeld.

Spijt van de aankoop heeft Heemskerk niet. Ik weet zeker dat ik hier mag blijven wonen. Wat ik zorgelijker vind, is de houding van de gemeente. Waarom willen die al ruim tien jaar een fout niet toegeven. Mijn oplossing: Laat op dit erf gewoon twee woningen staan.

Agenda:
UITGAAN OP
04 Maart 2021

Geen evenementen

 • De kalender bekijken
 • Evenement toevoegen
 • Agenda op uw WebSite

 • Persbericht
  Informatieavonden voor nieuwe ouders op de basisscholen in Biddinghuizen.
  Net als in voorgaande jaren zijn er inde 2e week van februari informatieavonden
  van de drie basisscholen in Biddinghuizen bestemd voor nieuwe ouders.
  Ouders van kinderen, die voor 1 augustus 2011 vier jaar worden,
  zijn van harte welkom op deze open informatieavonden.

  De planning daarvan is als volgt:
  Maandag 08 februari '10 19.30 uur KBS De Wingerd, Kopakker 30
  Dinsdag 09 februari '10 19.30 uur OBS De Akkerwinde, Akkerhof 1
  Woensdag 10 februari '10 19.30 uur PCBS De Tamarisk, Koolzaadhof 25


  FLEVO BAND BATTLE 2010
  POPWEDSTRIJD VOOR FLEVOLANDSE BANDS
  XL de Ateliers organiseert in samenwerking met VPROs 3voor12-Flevoland de tweede editie van de Flevo Band Battle.
  Na het succes van vorig jaar willen we Flevolandse muziekgroepen wederom uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijd!
  De Flevo Band Battle is een wedstrijd voor muziekgroepen uit Flevoland.
  Tijdens de voorrondes en de daaropvolgende finale worden bands beoordeeld op originaliteit, compositie, instrumentenbeheersing, presentatie en samenspel.
  Ook kent de battle een publieksprijs.
  Winnaars ontvangen naast eeuwige roem en champagne, een aantal optredens en de benodigde publiciteit!
  Uit de aanmeldingen worden 12 bands geselecteerd die aan de online voorrondes mogen deelnemen, waarna 6 bands doorgaan naar de finale. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 16 mei, tijdens de Kunstmanifestatie.
  Deelname is alleen mogelijk voor Flevolandse bands die eigen nummers maken (dus gn covers).

  Aanmelden kan via een mail naar info@flevobandbattle.nl met vermelding van bandnaam, contactgegevens en demo.
  Meer informatie over de Flevo Band Battle is te vinden via: www.flevobandbattle.nl.