Startpagina voor Biddinghuizen
Biddinghuizen
  Home
  Bewoners
  Foto's 40 jaar
  Foto's
  Gemeente Dronten
  Onderwijs
  Religie in Dronten
  Politiek in Dronten
  Geschiedenis Flevo
Informatie
  Agenda
  Nieuws
  Zoek nieuws-archief
  Persberichten
Plattegrond
  Kaart
  Straten
Bedrijven
  Algemeen
Toerisme
  Uitgaan
  Vakantie
Verenigingen
  Verenigingen
Gezondheid
  Dierenverzorging
  Gezondheidszorg
  Body & Mind
  Ziekenhuizen
Overige
  Cursus HTML
  Euro-koersen
  Eeuwige-kalender
  Weer Biddinghuizen

  E-Mailadres

Flevokids: kleurplaten kerst

INFORMATIE

Laatste Nieuws
Agenda
Persberichten
Heeft u nog een item voor het nieuws of een persbericht
mail het dan door.
Wilt u zelf meepraten over zaken in Dronten of Flevoland,
dat kan in de Nieuwsgroepen van Flevoland

Meer en minder overlast door Airport
Datum: 25 Februari 2018
De vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen op sommige plekken in Flevoland meer en op andere plekken juist minder geluidshinder veroorzaken dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de aangepaste en gecorrigeerde milieu effectrapportage (mer), die minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Biddinghuizen en Ens gaan er op voorruit, Zeewolde en Creil krijgen meer overlast. Waarom is de milieu effectrapportage aangepast? Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel toonde in oktober aan dat er fouten zitten in de mer uit 2014. Volgens de aansluitroutes die het ministerie in juni presenteerde moeten vliegtuigen van en naar Lelystad lange tijd op 6000 voet/1800 meter hoogte blijven. Adegeest toonde aan dat ze dan over een groter gebied lawaai maken dan in de mer staat. Ook was het geluid van de oudere Boeing 737-300 door een fout bij het Nederland Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) verkeerd berekend. Twee bureaus hebben dat destijds niet ontdekt. Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma zegde in oktober aan de Tweede Kamer toe dat de fouten zouden worden hersteld. Haar opvolger, minister Van Nieuwenhuizen, heeft dit overgenomen en uitgevoerd. Zijn alle fouten nu hersteld? Volgens de minister wel. Daarop hebben de twee adviesbureaus, het NLR en een derde bureau dat op aandringen van de Kamer is ingehuurd, extra toegezien. Ook de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport, bestaande uit vertegenwoordigers van actiegroepen, heeft de mer beoordeeld. De Commissie voor de mer doet nu een laatste toets. Naast correctie van de fouten heeft het ministerie gegevens geactualiseerd. Zo zijn er na tips die burgers en luchtvaartorganisaties konden indienen vliegroutes aangepast,  De mer liet al de milieu-effecten voor 25.000 en 45.000 vliegbewegingen in 2040 zien, maar er is een apart scenario gemaakt voor de de komende vijf jaar. Daarin kan Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen verwerken. Op verzoek van de Bewonersdelegatie zijn ook berekeningen meegenomen voor de grotere Boeing 787. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat maatschappijen die vanaf Lelystad Airport gaan gebruiken, is de startbaan wel lang genoeg om dit type er te laten starten en landen. Wat verandert er in Flevoland?  In de mer is gerekend met de effecten van een Boeing 737-800, bekend van onder meer Transavia, KLM, Corendon en Ryanair. Omdat die iets groter en zwaarder is dan de versie waarmee in 2014 is gerekend, veroorzaakt die in Lelystad  direct rond het vliegveld meer lawaai (73 in plaats van 71 decibel) en meer uitstoot van kooldioxide en stikstofoxide. De aangepaste vliegroutes hebben de volgende gevolgen: - Bij start in zuidwestelijke richting maken vliegtuigen een U-bocht naar het noordoosten. In de aangepaste route gaan ze in die bocht sneller klimmen en bereiken bij Trekkersveld in Zeewolde  3000 voet/900 meter hoogte. Tot Biddinghuizen stijgen ze door naar 4500 voet/1350 meter en uiteindelijk 6000 voet/1800 meter bij het verlaten van de polder. Biddinghuizen krijgt hierdoor minder geluidsoverlast, maar Zeewolde en nabij Hardersluis juist meer omdat piloten eerder gas geven. - Bij noordoosten wind vliegen naderende toestellen eerst in zuidwestelijke richting langs op 900 meter langs Biddinghuizen . Later dan eerst was gepland dalen ze bij Zeewolde naar 600 meter en maken dan een U-bocht naar het noordoosten om te gaan landen. In die bocht vliegen ze enkele tientallen meters verder richting  Almere Oosterwold , maar blijven ten oosten van de A27. - Ens  krijgt volgens nieuwe geluidsberekeningen minder geluidsoverlast door overvliegend verkeer, omdat de vliegtuigen iets stiller zijn. Dat geldt ook voor  Dronten-West . - In de aangepaste routes komt er ten westen van Creil op 1800-3000 meter hoogte een vertrekroute naar het noorden. Vanaf het IJsselmeer passeert iets ten noorden van Creil een naderingsroute het dorp op 3300 meter. Hoeveel herrie is dat dan? Een Boeing 737-800 maakt bij de start 73 dbA lawaai. Een moderne stofzuiger op vol vermogen geeft 74 dbA. Vliegt de Boeing constant op 1800 meter, dan is het geluid 55 dbA. Stijgt het toestel, dan wordt dit circa kort 65 dbA totdat het vliegtuig hoger is. In de mer staan geen decibellen vermeld voor de aansluitroutes over Noordoostpolder, Gelderland en Overijssel waarover nu juist zoveel zorgen zijn. Volgens het ministerie is het niveau hier lager dan 40 decibel, behalve op een punt bij Apeldoorn waar de vliegtuigen weer door klimmen. Wettelijke normen Minister Van Nieuwenhuizen concludeert dat er geen wettelijke normen voor geluid en uitstoot worden overschreden, ook niet bij de tijdelijke aansluitroutes. Het aantal ernstig gehinderden binnen de wettelijke norm van 48 dbA daalt in Flevoland van 279 naar 146 huizen, omdat de geluidscontouren anders worden. De veiligheidsrisico's door vogels zijn volgens de minister bij Lelystad niet groter dan rond andere vliegvelden, ondanks de nabijheid van de Oostvaardersplassen. 45.000 bewegingen is de grens De minister legt in het aangepaste Luchthavenbesluit vast dat Lelystad Airport niet meer dan zoals eerder afgesproken 45.000 vliegtuigbewegingen voor groot handelsverkeer zal verwerken, los van de kleine vliegtuigjes, helikopters en zakenverkeer. Zij komt hiermee tegemoet aan een recente motie van de SP en GroenLinks, die bezorgd waren dat het er met gebruik van stillere vliegtuigen wel 60.000 zouden kunnen worden. Om het geluid te meten en te kunnen handhaven, zegt de minister extra meetinstallaties toe in een groter gebied rond het vliegveld. Aanvankelijk zouden er alleen aan beide uiteinden van de startbaan meetpunten komen. Bewonersdelegatie kritisch Hoewel zij tevreden is dat zij de aangepaste milieurapporten heeft kunnen beoordelen, is de Bewonersdelegatie kritisch. Zij vindt het onwenselijk dat de minister het vliegveld toch openstelt voor 10.000 vliegbewegingen. De delegatie is van mening dat de routes in de geactualiseerde mer niet realistisch zijn, wat leidt tot een onbetrouwbaar beeld over de toekomstige geluidsbelasting voor de omgeving. De bewoners citeren ook het rapport van het derde adviesbureau, dat stelt dat er bij de geluidsberekeningen een verouderde methode is gebruikt die de hinder niet juist weergeeft. Al met al is het vertrouwen in de gang van zaken rond Lelystad Airport niet hersteld.

Hond zakt door het ijs, duiker schiet te hulp
Datum: 25 Februari 2018
Duikers van Onderwatersportvereniging Dronten twijfelden zondagochtend geen moment toen ze zagen dat een hond door het ijs was gezakt in de Casteleynsplas bij Emmeloord. De hond was al een tijdje op het ijs aan het spelen onder toezicht van zijn baasje, dat ging lange tijd goed tot één van de duikers angstig geblaf hoorde. De duikers hadden toevallig net een ijsduik gemaakt voor een reportage in de krant.  Ze waren net klaar toen het mis ging met de hond. Duiker Arno van der Hoeven trok snel zijn pak weer aan en schoot de hond te hulp. "Het was een middelgrote hond en het ijs is wel sterk, maar op sommige plekken zitten er echt nog gaten door de harde wind." Aldus Sandra Nobel van de Onderwatersportvereniging.  De hond kon veilig aan wal worden gebracht en het zag er eerst niet goed uit, maar later kregen de duikers bericht dat de hond het had gered. Het baasje van de hond wil de duikers graag bedanken, dat gaat binnenkort gebeuren in het clubhuis.

Plek voor nieuwe woningen tussen Bisonweg en Biddingweg
Datum: 23 Februari 2018
De gemeente Dronten wil ruimte geven voor de bouw van nieuwe woningen aan de zuidkant van Swifterbant. Om dat mogelijk te maken, is er voorkeursrecht gevestigd op een stuk grond langs de Bisonweg en de Biddingweg. Dit betekent dat de eigenaar deze grond bij eventuele verkoopplannen als eerste aan de gemeente moeten aanbieden. Door deze constructie voorkomt de gemeente dat speculanten de grond opkopen om er snel geld aan te verdienen. Veertien locaties beoordeeld Een groep inwoners heeft het afgelopen jaar op verzoek van de gemeente gekeken op welke plek het dorp het beste kan uitbreiden. In totaal werden 14 mogelijke locaties beoordeeld. De keuze viel uiteindelijk op een perceel tussen de Bisonweg en de Biddingweg. Op deze grond is plaats voor 800 nieuwe woningen. Die kan overigens pas starten wanneer de eigenaar van de grond deze ook werkelijk te koop zet. Spelwijk Op den duur moet ook op bedrijventerrein Spelwijk woningbouw mogelijk worden. Dat zal naar verwachting in stappen gebeuren. Dit omdat er met allerlei verschillende terreineigenaren onderhandeld moet worden en oudere bedrijfspanden op Spelwijk asbest bevatten, waardoor sanering duur is. Protest Eerdere plannen voor nieuwbouw in het dorp zijn een paar maal gestrand. Door de economische crisis, maar ook omdat inwoners protest aantekenden. Vooral de voorgenomen kap van een deel van een bos riep veel weerstand op. Omdat inwoners ditmaal volop hebben mogen meedenken, denkt de gemeente dat er nu wel draagvlak voor de plannen is.

Thuisbrouwer schrijft boekje met bierrecepten
Datum: 23 Februari 2018
Het ene biertje is het andere niet, ontdekte Christiaan Salomons. Omdat de smaak soms tegenviel, besloot de Swifterbanter om zelf bier te maken.  Het experiment viel letterlijk in de smaak. Bierbrouwen werd zijn hobby en Christiaan drinkt dan ook alleen nog maar bier uit eigen huis. Hij schreef er een boekje over, 'Brewing by Design'. Daarin staan veertig recepten die andere liefhebbers kunnen uitproberen. Hoekje in de garage Salomons is geregeld in zijn garage te vinden, waarin hij een hoekje voor zijn hobby heeft ingericht. Er staan onder meer een brouwketel, vergistingsvaten en een apparaat voor het aanbrengen van kroonkurken op de flesjes.  Met zijn achtergrond als chemisch analist was het niet zo moeilijk om met brouwen te beginnen. Maar ook zonder veel kennis is bierbrouwen volgens Christiaan niet zo ingewikkeld.  Gisten vraagt geduld Het belangrijkste bij het brouwen is dat je geduld moet hebben, zegt Salomons. âSommige soorten moeten wel drie weken gisten. Die tijd moet je er echt voor over hebben, want als je sneller wilt smaakt het niet.â  Grootste uitdaging is het vinden van nieuwe smaken. âDoor veel te proeven, kom je op ideeënâ, zegt Salomons. âEigen fantasie is mijn belangrijkste inspiratiebron.â Niet bij elkaar op bezoek Inspiratie krijgt hij ook door uitwisseling van recepten op fora voor thuisbrouwers. âDat doen we digitaal, want als je bij elkaar gaat drinken kun je niet meer nuchter naar huis rijden." Brewing by Design is uitgebracht als paperback en e-book.

Er kan geschaatst worden! Lees hier alles over de kou
Datum: 22 Februari 2018
We kunnen binnenkort weer schaatsen! Op deze pagina houden we al het nieuws bij over het koude weer en mogelijke schaatsplekken.  Eerste schaatsbewegingen op natuurijs zijn een feit! In de Spettertuin in Lelystad hebben maandag de eerste mensen zich op het ijs gewaagd. De natuurspeelplaats ligt tussen de wijken Zoom, Horst en Rozengaard. Het water is er vrij ondiep. Verder ligt het grachtje in de schaduw en uit de wind waardoor het ijs waarschijnlijk goed heeft kunnen bevriezen.  Blauw = Open Rood = Gesloten Sluizen  De Voorstersluis in de Zwolsevaart is maandagochtend gestremd voor vaarverkeer. Dat heeft volgens RIjkswaterstaat te maken met het ijs dat in de sluis ligt. De provincie zegt op Twitter haar best te doen om alle sluizen ijsvrij te houden. "Toch kunnen er storingen ontstaan door ijsvorming en bij strenge vorst." IJsvorming op de vaarweg kan ernstige vertraging veroorzaken voor de scheepvaart. Dat meldt  vaarweginformatie.nl . Daarnaast kunnen zogenaamde "ijsdammen" zorgen voor overstromingen. De ijstoestand op de Waddenzee, zeearmen en IJsselmeer is ook afhankelijk van de wind en/of het getij. Toon Hermans Huis Vanwege de verwachte schaatskoorts âheeft het Toon Hermans Huis in Dronten tijdelijk onderdak gevonden in het gebouw van de Odd fellows. Het inloophuis is normaal namelijk gevestigd in het clubgebouw van IJsclub Dronten. Daar wordt komende week grote drukte verwacht. Voor de duur van de tijdelijke verhuizing komen alle extra activiteiten van het inloophuis te vervallen. Natuurijs Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op om deze week niet op de tochten en vaarten te schaatsen. Volgens de instelling is het natuurijs op veel plekken niet sterk genoeg en dus te gevaarlijk. Het advies is om veilig te schaatsen en naar een officiële natuurijsbaan te gaan.  Lage gevoelstemperatuur Door de aantrekkende wind zal het extra koud gaan aanvoelen de komende dagen. De wind kan langs de meren soms krachtig worden, windkracht 6. Dat met temperaturen rond de -5 graden in de ochtend. Voor het gevoel is het dan -14. Het weer Het wordt een zeer koude week waarin mogelijk nieuwe kouderecords bereikt worden.    Met een oostelijke stroming wordt die hele koude lucht aangevoerd. De temperatuur op 1500 meter hoogte ligt morgen rond -15 graden en op 5 km hoogte rond de  -42 graden. Een berekoude bovenlucht dus. De 2 meter temperatuur zal dan ook niet hoog uitpakken. Morgen is het waarschijnlijk rond 0 graden en woensdag en donderdag worden 2 ijsdagen met overdag ook lichte vorst. In de nachten vriest het matig met -7/-8 graden. De ijsvloer groeit dus gestaag komende dagen en er kan op steeds meer plaatsen geschaatst worden. Wel goed aankleden want met overdag lichte vorst en een vrij krachtige oosten wind ligt de gevoelstemperatuur tussen de -10 en -15 graden. Waarschijnlijk levert de laatste dag van februari een kouderecord op. De laagste maximumtemperatuur voor deze datum was -1,6 graden in 1904. Waarschijnlijk wordt het woensdag niet warmer dan -3 graden. Donderdag start de meteorologische lente maar de eerste dag van maart start waarschijnlijk ook recordkoud. Een serieuze dooiaanval begint vrijdag. Dan gaat er wat sneeuw vallen. In het weekend loopt de temperatuur verder op naar een graad of 4/5 en gaat het af en toe regenen. In de nacht blijft het nog wel licht vriezen.

Agenda:
UITGAAN OP
17 Maart 2018

Geen evenementen

 • De kalender bekijken
 • Evenement toevoegen
 • Agenda op uw WebSite

 • Persbericht
  Informatieavonden voor nieuwe ouders op de basisscholen in Biddinghuizen.
  Net als in voorgaande jaren zijn er inde 2e week van februari informatieavonden
  van de drie basisscholen in Biddinghuizen bestemd voor nieuwe ouders.
  Ouders van kinderen, die voor 1 augustus 2011 vier jaar worden,
  zijn van harte welkom op deze open informatieavonden.

  De planning daarvan is als volgt:
  Maandag 08 februari '10 19.30 uur KBS De Wingerd, Kopakker 30
  Dinsdag 09 februari '10 19.30 uur OBS De Akkerwinde, Akkerhof 1
  Woensdag 10 februari '10 19.30 uur PCBS De Tamarisk, Koolzaadhof 25


  FLEVO BAND BATTLE 2010
  POPWEDSTRIJD VOOR FLEVOLANDSE BANDS
  XL de Ateliers organiseert in samenwerking met VPROs 3voor12-Flevoland de tweede editie van de Flevo Band Battle.
  Na het succes van vorig jaar willen we Flevolandse muziekgroepen wederom uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijd!
  De Flevo Band Battle is een wedstrijd voor muziekgroepen uit Flevoland.
  Tijdens de voorrondes en de daaropvolgende finale worden bands beoordeeld op originaliteit, compositie, instrumentenbeheersing, presentatie en samenspel.
  Ook kent de battle een publieksprijs.
  Winnaars ontvangen naast eeuwige roem en champagne, een aantal optredens en de benodigde publiciteit!
  Uit de aanmeldingen worden 12 bands geselecteerd die aan de online voorrondes mogen deelnemen, waarna 6 bands doorgaan naar de finale. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 16 mei, tijdens de Kunstmanifestatie.
  Deelname is alleen mogelijk voor Flevolandse bands die eigen nummers maken (dus gn covers).

  Aanmelden kan via een mail naar info@flevobandbattle.nl met vermelding van bandnaam, contactgegevens en demo.
  Meer informatie over de Flevo Band Battle is te vinden via: www.flevobandbattle.nl.